Bardiensten

Afkopen: 10 euro per teamlid, en minimaal 50 euro per team.

Woensdag 5 februari Team 8
Woensdag 12 februari Team 9
Woensdag 19 februari Team 10
Woensdag 26 februari Team 11
Woensdag 4 maart Team 1
Woensdag 11 maart Team 2
Woensdag 1 april Team 3
Woensdag 8 april Team 4
Woensdag 15 april Team 5
Woensdag 22 april Team 6
Woensdag 29 april Team 7
Woensdag 6 mei Team 8
Woensdag 13 mei Team 9
Woensdag 20 mei Team 10
Woensdag 27 mei Team 11
Woensdag 3 juni Team 1
Woensdag 10 juni Team 2
Woensdag 17 juni Team 3
Woensdag 24 juni Team 4
Woensdag 1 juli Team 5

Document met bardiensttaken: Bardiensttaken_US