PRIVACY STATEMENT US Tafeltennis

1. Verantwoordelijke en contact

De afdeling tafeltennis van de Universitaire Sportvereniging (“US Tafeltennis”, of “wij”) (KvK-nummer: 40531993) heeft ook maar eens een privacy statement opgepend. Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens en de rechten die jij, als betrokkene, hebt. Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Wij, US Tafeltennis, zijn verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij van jou verwerken en laten verwerken.

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door US Tafeltennis, kun je contact opnemen met:

US Tafeltennis:

Dit privacy statement is versie 1.0 en voor het laatste gewijzigd op 23 juli 2018. Bij grote wijzigingen aan dit privacy statement stellen wij jou daarvan op de hoogte.

2. Verwerking van Persoonsgegevens

Wij verwerken voornamelijk persoonsgegevens van onze leden voor de ledenadministratie en om leuke foto’s te kunnen delen op onze website. Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens om evenementen te kunnen organiseren.

2.1.  Ledenadministratie

Voor de administratie vragen wij je om deze gegevens op te geven:

 • Naam
 • Straat
 • Postcode
 • Plaats
 • Telefoon
 • Mobiel
 • Email
 • Geboortedatum
 • IBAN

Dit vullen wij aan met:

 • Startdatum lidmaatschap
 • Einddatum lidmaatschap (indien van toepassing)
 • Lidsoort (competitiespelend of niet)
 • Bondsnummer (indien van toepassing)

Wij gebruiken deze gegevens voor ledenadministratie, facturatie en om contact me je te kunnen opnemen. Daarnaast versturen wij met grote onregelmatigheid nieuwsbrieven over onze activiteiten.

Van leden verstrekken wij een deel van deze gegevens aan de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB). De NTTB is zelfstandig verantwoordelijke voor de registratie aldaar.

Wij verwerken deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst met jou; je hebt immers zelf de keuze gemaakt lid te worden. We bewaren deze gegevens tot 2 jaar na datum van uitschrijving.

Wij behouden een minimaal aantal gegevens (naam en contactgegevens) van oud-leden zodat we deze nog een keer kunnen uitnodigen voor een reünie. Indien je oud-lid bent en dat niet op prijs stelt, laat het ons weten.

2.2.  Websitepublicaties en foto’s

Via onze website maken wij de wereld jaloers op het genot dat US heet. Hiervoor verwerken wij:

 • Namen
 • Foto’s
 • Wedstrijduitslagen

Wij slaan deze gegevens op en publiceren ze voor ons gerechtvaardigd belang: promotie van evenementen, uitjes en andere festiviteiten, alsook (winnende) wedstrijduitslagen van onze leden.

Als je een slechte foto van jezelf ziet en je wilt deze van de site af hebben, neem contact met ons op.

2.3.  Evenementen

Voor de organisatie van evenementen zoals het US open, het dubbeltoernooi en het US-weekend hebben wij ook gegevens van je nodig. Wij verwerken hiervoor:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Email
 • IBAN
 • Vereniging (bij toernooien)
 • Bondsnummer (bij toernooien)
 • Niveau (bij toernooien)

Zonder het verwerken van deze gegevens kan je niet meedoen (uitvoering van de overeenkomst). We bewaren deze gegevens tot 1 maand na het einde van het evenement.

2.4.  Websitegebruik en cookies

Tenslotte gebruiken wij op onze websites cookies. Wij gebruiken alleen Google Analytics om onze website te kunnen verbeteren. Hiervoor hebben wij voldaan aan de “Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics” van de Autoriteit Persoonsgegevens. We hebben dus een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, markeren jouw IP-adres zodat het niet herleidbaar is en maken geen gebruik van andere Google diensten.

Wij maken gebruik van een cookie van het bedrijf ShareThis zodat je artikelen kunt delen op Facebook. Hierbij kan ShareThis zelf gegevens verwerken, daarvoor zijn zij zelf verantwoordelijke. Op de website van ShareThis kun je opt-outen: https://www.sharethis.com/privacy/.

3. Derden

Voor zover nodig delen we jouw gegevens met de NTTB. Zij zijn zelfstandig verantwoordelijke voor jouw registratie daar.

Verder wordt onze website gehost door WebReus, waar we ook een backup hebben van onze ledenadministratie. WebReus is een hostingpartij, waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie.

4. Jouw rechten

Op grond van de AVG heb jij het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast kun je ons vragen de verwerking te beperken, de persoonsgegevens over te dragen en heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ustafeltennis@gmail.com.

Daarnaast kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.